June 21, 2024

Magkano ang Tonsillectomy

Spread the love

Ang tonsillectomy ay isang medikal na prosedur kung saan tinatanggal ang tonsils, na ito ay mga glandulang may anyo ng maliit na bukol na matatagpuan sa likod ng lalamunan o throat. Ang tonsils ay bahagi ng lymphatic system, isang bahagi ng katawan na naglalabas ng antibodies at nagtatangkang pigilan ang pagkalat ng impeksiyon sa katawan.

Bakit inaalis ang tonsil?

Ang pangunahing layunin ng tonsillectomy ay ang pagtanggal ng tonsils na nagiging sanhi ng mga problema tulad ng frequent na tonsillitis (pamamaga o impeksiyon ng tonsils), malalang tonsil hypertrophy (malaki o malakas na tonsils na nagdudulot ng paghina ng paghinga), o sleep-disordered breathing (kabilang ang sleep apnea) na kaugnay sa mga problema sa tonsils.

Ayon pa kay Doc Willie Ong ang prosedurang ito ay madalas na isinasagawa sa ilalim ng anesthesia (pampatulog) at karaniwang nangangailangan ng ilang araw na pagpapahinga at pangangalaga pagkatapos ng operasyon. Bagaman ito ay isang relasyon na karaniwang prosedura, hindi ito laging inirerekomenda para sa lahat ng tao na may problema sa tonsils. Ang pagpapasya na magkaruon ng tonsillectomy ay kadalasang batay sa dami at kadalasang pag-atake ng tonsillitis o iba pang medikal na isyu. Mahalaga na konsultahin ang isang doktor upang pag-usapan ang mga benepisyo at riskong kaakibat ng tonsillectomy at upang malaman kung ito ang tamang solusyon para sa iyong kondisyon.

Magkano ang Tonsillectomy sa Pilipinas?

Ang halaga ng pag-alis ng Tonsil sa pilipinas ay nasa Php 100,000 – Php 150,000 pesos.

Mostly covered ito ng HMO at Philhealth kaya maigi na magkaroon ng health insurance para sa mga gusto makatipid.

Government Hospitals na may Tonsillectomy

Sa Pilipinas, ang ilang mga pampublikong ospital na kilala sa pagbibigay ng mga operasyon tulad ng tonsillectomy ay maaaring include ang mga sumusunod:

Philippine General Hospital (PGH)

Lung Center of the Philippines

Jose R. Reyes Memorial Medical Center

Quirino Memorial Medical Center

National Children’s Hospital

Ngunit, mahalaga na tandaan na ang availability ng tonsillectomy sa isang partikular na ospital ay maaaring magbago depende sa kasalukuyang pasilidad, kagamitan, at kasanayan ng kanilang mga doktor.

Para sa eksaktong impormasyon, maaari mong tawagan ang mga nasabing ospital o magtanong sa lokal na departamento ng kalusugan. Ang mga doktor o ear, nose, and throat (ENT) specialists ay maaari ring magbigay ng impormasyon ukol dito.

FAQS – Paano isinasagawa ang tonsillectomy?

Ang tonsillectomy ay isinasagawa sa ilalim ng anesthesia (pampatulog) at maaaring gamitin ang iba’t ibang mga pamamaraan depende sa kasanayan ng doktor at pangangailangan ng pasyente. Narito ang pangkalahatang proseso ng isang tonsillectomy:

Paghahanda ng Pasiente

Bago ang operasyon, magsasagawa ang doktor ng mga pagsusuri at evaluasyon upang matiyak ang kaligtasan ng pasyente. Kabilang dito ang mga pagsusuri ng dugo at iba pang mga diagnostikong proseso.

Anesthesia

Ang pasyente ay ilulublob sa anesthesia upang mawala ang sakit at malamig ang pasyente sa buong operasyon.

Pagtataas ng Tonsils

Mayroong iba’t ibang paraan para alisin ang tonsils, at ito ay maaaring gamitin batay sa kagustuhan ng doktor. Ilan sa mga pamamaraan ay kinabibilangan ng traditional surgery (kung saan ang doktor ay gagamit ng scalpel o laser upang alisin ang tonsils) at modern techniques tulad ng coblation (gamit ang controlled radiofrequency energy).

Paghahanda para sa Sugatang Lalamunan

Pagkatapos alisin ang tonsils, maaaring gamitin ang cauterization (paggamit ng init o electrical current) upang pigilan ang pagdugo at maiwasan ang komplikasyon.

Pagpapatupad ng Pamamahinga

Pagkatapos ng operasyon, ilalagay ang pasyente sa isang recovery room upang ma-monitor ang kanyang kalagayan habang nagigising mula sa anesthesia.

Pamamahinga at Recovery

Ang pasyente ay kailangang magpahinga at sumunod sa mga postoperative na tagubilin ng doktor. Karaniwan, ito ay kinakailangan ng ilang araw hanggang linggo depende sa komplikasyon at reaksyon ng katawan sa operasyon.

Paggamot ng Pananakit at Iba pang Sintomas

Ang doktor ay maaaring mag-prescribe ng pain medications at iba pang gamot para sa mga sintomas na maaaring maranasan ng pasyente pagkatapos ng tonsillectomy.

Follow-up Appointments

Matapos ang operasyon, kinakailangan ang ilang follow-up appointments upang tiyakin ang maayos na paggaling ng pasyente at upang suriin ang posibleng mga komplikasyon.

Ang pamamaraang ginagamit ay maaaring mag-iba depende sa lokal na pamantayan, kasanayan ng doktor, at pangangailangan ng pasyente. Importante ang malinaw na pag-uusap sa iyong doktor tungkol sa buong proseso, mga ekspektasyon, at mga pangunahing hakbang sa pag-recover.

Maaring Sakit na makita sa Tonsillectomy

Pagkatapos ng tonsillectomy, maaaring maranasan ng pasyente ang ilang pangkaraniwang sintomas o discomfort. Narito ang ilan sa mga maaring sakit na maaaring makita pagkatapos ng tonsillectomy:

Sakit sa Lalamunan

Karaniwan, nararamdaman ang pananakit sa lalamunan pagkatapos ng operasyon. Ito ay bahagi ng natural na proseso ng paggaling.

Paninigas ng Lalamunan

Maaaring maranasan ang paninigas o stiffness ng lalamunan pagkatapos ng tonsillectomy. Ito ay normal na bahagi ng proseso ng paggaling.

Pananakit ng Ulo

Minsan, maaaring makaramdam ng pananakit ng ulo pagkatapos ng operasyon. Ito ay maaaring dulot ng mga epekto ng anesthesia o ng natural na reaksyon ng katawan sa operasyon.

Sakit sa Tenga

Ang sakit sa tenga ay maaaring maranasan dahil sa pag-irradiate ng sakit mula sa lalamunan patungo sa tenga. Ito ay maaaring mawala pagtagal ng panahon.

Panandaliang Pag-ubo o Pag-ubo ng Dugo

Ang ilang pag-ubo o pag-ubo ng dugo ay maaaring normal pagkatapos ng tonsillectomy, ngunit kung patuloy ito o napansin ang malaking dugo, kailangan itong ipaalam sa doktor.

Panandaliang Pag-ubo o Pag-ubo ng Dugo

Ang ilang pag-ubo o pag-ubo ng dugo ay maaaring normal pagkatapos ng tonsillectomy, ngunit kung patuloy ito o napansin ang malaking dugo, kailangan itong ipaalam sa doktor.

Pag-aalinlangan sa Paglunok

Maaaring maging mahirap at masakit ang paglunok pagkatapos ng tonsillectomy. Ito ay bahagi ng pagbabalik sa normal na gawain ng lalamunan.

Paminsang Pagbabalik ng Panlasa

Maaaring pansamantalang mawala o magbago ang panlasa pagkatapos ng tonsillectomy. Ito ay maaaring dahil sa pamamahagi ng mga ugat ng pakpak (lingual nerve) sa operasyon.

Pagkapagod

Karaniwan, maaaring makaramdam ng pagkapagod ang pasyente pagkatapos ng operasyon. Mahalaga ang tamang pahinga at pag-inom ng fluids para sa mabilis na paggaling.

Sensitibong Lalamunan sa Iba’t Ibang Pagkain

Sa unang ilang araw pagkatapos ng tonsillectomy, maaaring maging sensitibo ang lalamunan sa ilang pagkain at inumin, kaya’t mahalaga ang pagpili ng malambot at malamig na pagkain.

Importante ang regular na pakikipag-ugnayan sa iyong doktor tungkol sa anumang mga sintomas o nararamdaman mo pagkatapos ng tonsillectomy upang masiguro ang maayos na paggaling at upang masuri ang posibleng mga komplikasyon.

FAQS – Paano alagaan ang Tonsil

Ang pangangalaga sa tonsil ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng lalamunan at maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng tonsillitis.

Narito ang ilang mga paraan kung paano maaring alagaan ang tonsil:

Tamang Pagsunod sa Oral Hygiene

Mahalaga ang regular na paglilinis ng ngipin at pagsasagot ng dila upang maiwasan ang mga bakterya na maaaring magdulot ng impeksiyon sa tonsils.

Pag-inom ng Maligamgam na Tubig

Ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay makakatulong sa paglunas ng mga bacteria at makakatulong sa pagpigil sa paminsang pamamaga ng tonsils.

Pag-iwas sa Nakakapinsalang Pagkain at Inumin

Iwasan ang sobrang maalat, maanghang, at maasim na pagkain at inumin, lalo na kung may sintomas ng pamamaga ang tonsils.

Tamang Nutrisyon

Ang malusog na diyeta ay nagbibigay ng lakas sa immune system at maaaring makatulong sa pag-iwas sa tonsillitis.

Pag-iwas sa Mataas na Stress

Ang stress ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng immune system, kaya’t mahalaga ang tamang pamamahinga at pag-aalaga sa sarili.

Regular na Ehersisyo

Ang regular na ehersisyo ay maaaring makatulong sa pangalaga ng pangkalahatang kalusugan at sa pagpapalakas ng immune system.

Pag-iwas sa Mainit na Panahon at Pagkakalantad sa Cold Air

Ang pag-iwas sa mainit na panahon at pagkakalantad sa malamig na hangin ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa respiratory infections.

Tamang Hugas ng Kamay

Ang tamang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang paraan para maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo.

Pagsusuot ng Maskara

Sa panahon ng pandemya o kung may mga respiratory symptoms, maaaring magsuot ng maskara para mapanatili ang kalusugan ng lalamunan at maiwasan ang pagkahawa sa iba.

Regular na Check-up

Magpatingin sa doktor kung mayroong regular na pamamaga, pananakit, o iba pang sintomas ang tonsils.

Mahalaga ang pangangalaga at pagsusuri sa iyong tonsil upang maagapan ang anumang problema sa lalamunan. Kung may anumang sintomas o alalahanin kaugnay ng iyong tonsils, mahalaga ang makipag-usap sa isang doktor o ENT specialist.

Iba pang mga Babasahin

Magkano ang Hair Transplant

Magkano ang Operasyon sa Fistula

Magkano ang Bone marrow Transplant

Magkano ang Breast Augmentation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *