June 21, 2024

Magkano Magpatuli sa Pilipinas

Ang tuli o circumcision ay isang medikal na procedure kung saan tinatanggal ang balat o hinihiwa ito na sumusunod sa ulo ng ari ng isang lalaki. Ito ay isang kultural na tradisyon na may malalim na kahulugan at kahalagahan sa maraming kultura at relihiyon, kabilang ang Pilipinas.