July 15, 2024

Magkano ang Ureteroscopy sa Pilipinas

Ang ureteroscopy ay isang medikal na procedure na ginagawa upang suriin at gamutin ang mga problema sa ureter. Ang ureter ay ang mga maliit na tubo na nagdadala ng ihi mula sa bato papunta sa pantog (bladder). Ang procedure ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paggamit ng isang maliit na instrumento na tinatawag na ureteroscope, na may kaugnayan sa isang napakaliit na kamera. Ang ureteroscope ay isinasalalim sa pantog upang matingnan ang mga bahagi ng ureter at maaaring gamitin din para sa pagtanggal ng mga bato o iba pang mga obstruksyon sa ureter.

Magkano manganak ng Caesarean sa Pilipinas?

Ang panganganak ng caesarean section (CS) o C-section ay isang surgical procedure kung saan ang sanggol ay ipinapanganak sa pamamagitan ng isang hiwa sa tiyan at matris ng ina. Ito ay isinasagawa kapag may mga komplikasyon na maaaring maging delikado sa kalusugan ng ina o ng sanggol kung ipagpapatuloy ang normal na panganganak. Narito ang mga pangunahing impormasyon tungkol sa cesarean section.