February 24, 2024

Magkano ang Pregnancy Test

Ang pregnancy test ay isang pagsusuri o patakaran na isinasagawa upang malaman kung ang isang babae ay buntis o hindi. Karaniwang ginagamit ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa ihi ng babae upang matukoy ang pag-iral ng hormone na tinatawag na human chorionic gonadotropin (hCG). Ang hCG ay isang hormone na nagbibigay ng signal sa katawan ng babae na may nabubuo na na embryo at nagdudulot ng mga pagbabago sa katawan na nagpapatunay ng pagbubuntis.

Magkano ang Allergy Test

Ang allergy test ay isang pagsusuri o proseso na isinasagawa upang tuklasin ang mga substansiya o allergen na maaaring magdulot ng reaksyon sa katawan ng isang tao. Ang mga reaksyon sa allergy ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang sintomas, …