June 21, 2024

Magkano ang CBC Test

Spread the love

Ang CBC o Complete Blood Count ay isang pagsusuri sa dugo na naglalaman ng mga pamantayan na nagsusuri ng iba’t ibang bahagi ng iyong dugo. Ang pagsusuring ito ay kumukuha ng komprehensibong impormasyon tungkol sa mga bahagi ng dugo, tulad ng red blood cells (RBC), white blood cells (WBC), platelets, hemoglobin, hematocrit, at iba pa.

Magkano ang CBC Test sa Pilipinas

Ang CBC test sa Pilipinas ay hindi gaanong kamahalan pero napaka-epektibo ng test na ito para malaman kung may sakit na related sa dugo.

Ang halaga ng CBC test ay less than Php1,000 pesos depende sa test na ginagawa.

Kapag CBC lamang ay nasa Php 175 pesos, samantalang kapag CBC and platelet ay nasa Php210 pesos.

Kasama din sa range na ito ng Bloot test and FBS Test, Cholesterol Test at Bun blood tests.

Para sa TSH blood test para sa may Thyroid problems ay nasa Php400-Php800 pesos.

Source: Dr Jose Rizal Memorial Hospital

FAQS – Mga pangunahing bahagi ng CBC Test

Bilang ng Red Blood Cells (RBC)

Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa dami ng mga erythrocyte o red blood cells sa dugo. Ang RBC ay may pangunahing papel sa pagdadala ng oxygen mula sa baga papunta sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Bilang ng White Blood Cells (WBC)

Ito ay naglalarawan ng dami ng mga leukocyte o white blood cells sa dugo. Ang WBC ay bahagi ng immune system at nagbibigay-proteksyon laban sa mga impeksyon.

Platelet Count

Ito ay nagbibigay-impormasyon tungkol sa dami ng platelets sa dugo. Ang mga platelet ay mahalaga sa pagsusuri at pagsusulong ng paggaling ng sugat.

Hemoglobin (Hb)

Ito ay nagmumula sa red blood cells at nagdadala ng oxygen mula sa baga papunta sa iba’t ibang bahagi ng katawan. Ang hemoglobin ay nagbibigay sa dugo ng kulay pula.

Hematocrit (Hct)

Ito ay nagsusuri sa dami ng erythrocytes sa dugo at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa percentage ng dugo na binubuo ng mga ito.

Mean Corpuscular Volume (MCV)

Ito ay nagmumula sa red blood cells at nagbibigay-impormasyon tungkol sa kanilang sukat.

Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)

Ito ay naglalarawan ng dami ng hemoglobin sa isang average na red blood cell.

Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Ito ay naglalarawan ng konsentrasyon ng hemoglobin sa red blood cells.

Red Cell Distribution Width (RDW)

Ito ay naglalarawan ng pagkakaiba sa laki ng mga red blood cells.

Ang CBC Test ay isang pangkaraniwang pagsusuri na ginagamit para sa pangunahing pagsusuri ng kalusugan. Ito ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa mga kondisyon tulad ng anemia, mga sakit sa dugo, impeksyon, at iba pang mga karamdaman.

Mahalaga ito sa pagtutukoy ng pangkalahatang kalusugan at maaaring magamit bilang bahagi ng pangunahing pagsusuri o sa pagsusuri ng mga espesyalista.

FAQS – Gaano Kadalas Dapat Magpa-CBC Test?

Ang kadalasang pagpapa-CBC (Complete Blood Count) ay maaaring mag-iba depende sa mga pangangailangan ng bawat tao at ang kanilang medikal na kasaysayan. Hindi lahat ay nangangailangan ng regular na CBC test, ngunit may mga situwasyon kung saan ito ay maaaring maging bahagi ng pangangalaga sa kalusugan.

Narito ang ilang mga kaso kung saan ang CBC test ay maaaring kinakailangan:

Regular na Check-Up

Sa pangkaraniwang pangangalaga sa kalusugan, maaaring irekomenda ng doktor ang isang CBC test bilang bahagi ng mga pagsusuri sa pangkalahatang kalusugan.

Mga Medikal na Kondisyon

Para sa mga mayroong mga medikal na kondisyon tulad ng diabetes, hypertension, o iba pang kronikong karamdaman, maaaring isinasaalang-alang ng doktor ang regular na CBC test upang magmonitor ng pangkalahatang kalagayan ng kalusugan.

Mga Sintomas ng Impeksyon

Kapag may mga sintomas ng impeksyon tulad ng lagnat, ubo, sipon, o pananakit sa lalamunan, maaaring gawin ang CBC test upang masusing suriin ang dami ng white blood cells, na may mahalagang papel sa immune system.

Bilang Bahagi ng Pre-Employment Examination

Sa ilalim ng ilang occupational health protocols, maaaring kinakailangan ang CBC test bilang bahagi ng pre-employment examination upang tiyakin ang pangkalahatang kalusugan ng isang indibidwal.

Bilang Bahagi ng Prenatal Care

Para sa mga buntis na kababaihan, maaaring isagawa ang CBC test bilang bahagi ng prenatal care upang tiyakin ang kalusugan ng ina at sanggol.

Sa mga Preoperative Assessment

Bago ang ilang uri ng operasyon o surgical procedures, maaaring isagawa ang CBC test upang suriin ang pangkalahatang kalusugan ng pasyente at tiyakin ang kakayahang makabangon mula sa operasyon.

Kapag May Pagbabago sa Kalusugan

Kung mayroong anumang pagbabago sa kalusugan tulad ng labis na pagod, pagkasakit, o di inaasahang pagbaba ng timbang, maaaring irekomenda ng doktor ang CBC test upang matukoy ang mga posibleng sanhi ng mga sintomas.

Ang kadalasang pagpapa-CBC test ay dapat na batay sa personal na pangangailangan ng pasyente at sa payo ng kanilang healthcare provider. Mahalaga ang regular na pagsusuri ng kalusugan upang maagapan agad ang anumang problema at mapanatili ang pangkalahatang kalusugan.

Mga Sakit na maaring makita sa CBC Test

Ang Complete Blood Count (CBC) Test ay maaaring magbigay ng impormasyon hinggil sa iba’t ibang aspeto ng iyong dugo. Maaaring ito ay makatulong sa pag-identify ng iba’t ibang kondisyon at sakit. Narito ang ilang mga sakit at kondisyon na maaaring ma-detect gamit ang CBC Test:

Anemia

Ang CBC test ay makakatulong sa pag-identify ng anemia, isang kondisyon kung saan kulang ang red blood cells o hemoglobin sa dugo. Maaaring ito ay dulot ng iba’t ibang kadahilanan tulad ng kakulangan sa iron, Vitamin B12, o folic acid.

Leukemia

Ang leukemia ay isang uri ng kanser sa dugo na kung saan may abnormal na pagdami ng white blood cells. Ang CBC test ay maaaring magbigay ng impormasyon hinggil sa pangunahing bilang ng white blood cells, at maaaring magduda ang doktor sa leukemia kapag ito ay labis na mataas.

Infection

Kapag may impeksyon, maaaring tumaas ang bilang ng white blood cells sa dugo. Ang CBC test ay maaaring magbigay ng impormasyon hinggil dito, at maaaring makatulong sa pagtukoy ng uri ng impeksyon o kahit saan sa katawan ito nangyari.

Thalassemia

Ang thalassemia ay isang grupo ng mga sakit sa dugo na nakakaapekto sa produksyon ng hemoglobin. Maaaring makita ang mga abnormalidad sa CBC test na nagpapahiwatig ng thalassemia.

Hemorrhage o Pagdurugo

Ang CBC test ay maaaring magbigay ng impormasyon hinggil sa bilang ng platelets sa dugo. Kapag mababa ang bilang ng platelets, maaaring magkaruon ng problema sa pagtigil ng pagdurugo.

Autoimmune Disorders

Ang ilang autoimmune disorders, tulad ng lupus, ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa CBC test, kabilang ang pagtaas ng bilang ng white blood cells.

Bone Marrow Disorders

Maaaring magkaruon ng mga pagbabago sa CBC test kapag may mga problema sa bone marrow, kung saan nangyayari ang produksyon ng dugo.

Dehydration

Ang CBC test ay maaaring magbigay ng impormasyon hinggil sa hematocrit level, na maaaring tumaas sa mga taong dehydrated.

Polycythemia Vera

Isang kondisyon na kung saan tumaas ang bilang ng red blood cells sa dugo. Maaaring makita ang pagtaas na ito sa CBC test.

Inflammatory Disorders

Ang CBC test ay maaaring magbigay ng indikasyon kung mayroong mga inflammatory disorders, tulad ng rheumatoid arthritis, base sa mga pagbabago sa bilang ng white blood cells.

Mahalaga ang papel ng CBC test sa pagtukoy at pagsusuri ng pangkalahatang kalusugan ng dugo.

Subalit, ito ay karaniwang bahagi lamang ng mas malawak na pagsusuri at pagsusuri ng medikal na kasaysayan at mga sintomas ng pasyente.

Hospital na may CBC Test

Ang CBC Test ay isang pangkaraniwang pagsusuri na maaaring gawin sa karamihan ng mga ospital at diagnostic centers. Narito ang ilang mga kilalang ospital sa Pilipinas na kadalasang nag-o-offer ng CBC Test:

St. Luke’s Medical Center – Lugar: Bonifacio Global City, Taguig

Makati Medical Center – Lugar: 2 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City

Philippine General Hospital (PGH) – Lugar: Taft Ave., Ermita, Manila

Asian Hospital and Medical Center – Lugar: Filinvest Corporate City, Alabang, Muntinlupa City

The Medical City – Lugar: Ortigas Ave., Pasig City

Manila Doctors Hospital – Lugar: United Nations Avenue, Ermita, Manila

Cardinal Santos Medical Center – Lugar: Wilson St. Greenhills West, San Juan

Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center (MMMH&MC) – Lugar: Batac, Ilocos Norte

Chong Hua Hospital Cebu – Lugar: Fuente Osmeña, Cebu City

Davao Doctors Hospital – Lugar: Quirino Ave., Davao City

Iba pang babasahin

Magkano ang Check up sa Puso

Magkano ang Pregnancy Test

Magkano ang Check up sa ENT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *