June 21, 2024

Magkano ang Brain Surgery

Spread the love

Ang “brain surgery” o “neurosurgery” ay isang surgical na pamamaraan na isinasagawa sa utak o iba’t ibang bahagi ng nervous system. Ang layunin ng brain surgery ay maaaring maging diagnostic (upang makakuha ng sample ng tissue para sa pagsusuri) o therapeutic (upang alisin o baguhin ang isang kondisyon sa utak).

Ibat-ibang Uri ng Brain Surgery

Narito ang ilang mga pangunahing uri ng brain surgery

Brain Tumor Surgery

Ang tumor sa utak ay maaaring alisin sa pamamagitan ng brain surgery. Depende sa uri at lokasyon ng tumor, maaaring gawing bukas na operasyon o gamitin ang mga advanced na pamamaraan tulad ng stereotactic surgery o minimally invasive surgery.

Brain Aneurysm Repair

Ang aneurysm ay isang namamagang bahagi ng blood vessel sa utak. Maaaring kailanganin itong i-repair o i-secure upang maiwasan ang pagsabog at pagdugo nito. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng clipping o coiling.

Epilepsy Surgery

Para sa ilang mga kaso ng epilepsy na hindi kontrolado ng gamot, maaaring isagawa ang brain surgery upang alisin ang bahagi ng utak na sanhi ng mga seizure.

Deep Brain Stimulation (DBS)

Ang DBS ay isang pamamaraan kung saan inilalagay ang maliit na electrode sa loob ng tiyan ng utak at isang device sa dibdib na nagpapadala ng electrical impulses upang kontrolin ang ilang mga sintomas ng mga kondisyon tulad ng Parkinson’s disease o dystonia.

Brain Biopsy

Kapag kinakailangan ng masusing pagsusuri ng tissue mula sa utak, maaaring isagawa ang brain biopsy. Isinasagawa ito upang ma-diagnose ang mga kundisyon tulad ng tumor o infection.

Cerebral Shunt Placement

Ang cerebral shunt ay isang maliit na tubo na inilalagay sa utak upang mapanatili ang normal na pagdaloy ng likido sa utak. Ito ay ginagamit sa mga kaso ng hydrocephalus o pag-buildup ng likido sa utak.

Functional Neurosurgery

Kasama dito ang iba’t ibang mga prosedyur na nagtatarget sa pag-modulate ng activity sa iba’t ibang bahagi ng utak upang mapabuti ang sintomas ng mga kondisyon tulad ng Parkinson’s disease, obsessive-compulsive disorder (OCD), at iba pa.

Ang mga pamamaraang ito ay nangangailangan ng mataas na antas ng ekspertise mula sa mga neurosurgeon. Bago ang anumang brain surgery, mahalaga ang malasakit na pagsusuri at konsultasyon sa isang neurosurgeon upang maunawaan ang mga benepisyo, risks, at alternatibong paggamot.

Magkano ang Brain Surgery sa Pilipinas?

Ang presyo ng Brain surgery sa Pilipinas ay depende sa klase ng surgery na ginagawa. Narito ang halimbawa kung magkano ito. Tandaan na ang presyo na ito ay para sa surgery lamang. Hindi pa kasama dito ang hospitalization at gamutan sa pagpapagaling ng operasyon.

Types Brain SurgeryPrice
Craniotomy (Brain Tumor Removal)P100,000 to P500,000
Aneurysm ClippingP200,000 to P500,000
Vascular Malformation TreatmentP200,000 to P500,000
Ventriculoperitoneal ShuntP200,000 to P500,000
Stereotactic Radiosurgery (Gamma Knife)P200,000 to P500,000
Brain surgery cost in Philippines

Source: FNForg

Mga Government Hospitals na may Brain Surgery

Sa Pilipinas, maraming government hospitals ang mayroong mga neurosurgery o brain surgery services. Narito ang ilan sa mga kilalang government hospitals kung saan maaaring isagawa ang brain surgery:

Philippine General Hospital (PGH) – Lokasyon: Manila

Isa sa mga pangunahing government hospitals sa bansa, at mayroong mga neurosurgeon na nagtatrabaho dito.

National Kidney and Transplant Institute (NKTI) – Lokasyon: Quezon City

Bagaman mas kilala sa transplant services, mayroon din silang mga neurosurgeon na nag-ooffer ng brain surgery services.

Lung Center of the Philippines – Lokasyon: Quezon City

Isa sa mga specialized centers ng Department of Health na nagbibigay ng serbisyo para sa respiratory at neurological conditions.

Rizal Medical Center – Lokasyon: Pasig City

Isa sa mga government hospitals sa Rizal na nag-ooffer ng neurosurgery services.

Amang Rodriguez Memorial Medical Center (ARMMC) – Lokasyon: Marikina City

Isa pang government hospital na mayroong neurosurgery department.

Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital (JBLMRH) – Lokasyon: San Fernando City, Pampanga

Kilala bilang regional hospital na may comprehensive health services, kabilang ang neurosurgery.

Western Visayas Medical Center (WVMC) – Lokasyon: Iloilo City

Isa sa mga government hospitals sa Visayas na may neurosurgery department.

Southern Philippines Medical Center (SPMC) – Lokasyon: Davao City

Kilala sa Mindanao, ang SPMC ay nagbibigay ng iba’t ibang serbisyong pangkalusugan, kabilang ang neurosurgery.

Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) – Lokasyon: Cebu City

Isa pang government hospital na mayroong neurosurgery department.

Cagayan Valley Medical Center (CVMC) – Lokasyon: Tuguegarao City

Isa sa mga regional hospitals sa Cagayan Valley na nagbibigay ng neurosurgery services.

Maaaring magbago ang availability ng neurosurgery services sa mga ospital na ito, at mahalaga ang maayos na pakikipag-ugnayan sa ospital para sa tamang impormasyon ukol sa serbisyong iniaalok.

FAQS – Mayroon Bang Post-operative Care Pagkatapos ng Brain Surgery?

Oo, mahalaga ang post-operative care pagkatapos ng brain surgery. Ang mga sumusunod na aspeto ng pangangalaga ay karaniwang kasama sa post-operative care:

Intensive Care Monitoring

Sa mga karamihang kaso ng brain surgery, ang pasyente ay isinusuot sa intensive care unit (ICU) matapos ang operasyon. Dito, masusing binabantayan ang vital signs ng pasyente, tulad ng blood pressure, heart rate, at oxygen levels.

Pain Management

Ang pain management ay mahalaga upang mabawasan ang discomfort at pain matapos ang operasyon. Ito ay maaaring isagawa gamit ang analgesic medications o iba’t ibang pamamaraan tulad ng intravenous (IV) pain medications.

Monitoring ng Neurological Status

Ang neurosurgeon at ang medical team ay magmamanman sa neurological status ng pasyente. Ito ay maaaring kasama ang pagmamatyag sa mga senyales ng anumang problema sa utak, gaya ng pagbabago sa consciousness, motor function, o sensory function.

Intravenous (IV) Fluids at Nutrition

Ang pagbibigay ng tamang hydration at nutrisyon ay mahalaga sa paggaling pagkatapos ng operasyon. Sa mga unang araw, maaaring ang pagbibigay ng fluids ay ginagawa sa pamamagitan ng IV line.

Wound Care

Kung ang brain surgery ay isinagawa gamit ang traditional approach (bukas na operasyon), ang wound care ay mahalaga. Ito ay maaaring kasama ang pagsusunog ng sutures, paglilinis, at pagsusuri para sa anumang signos ng infection.

Prevention of Complications

Ang mga hakbang na ginagawa upang maiwasan ang mga komplikasyon, tulad ng blood clots, pneumonia, o infections, ay mahalaga. Ito ay maaaring kasama ang paggamit ng anticoagulant medications, respiratory care, at iba pang preventive measures.

Rehabilitasyon at Physical Therapy

Para sa ilang mga kaso, partikular na sa mga procedure na nakakasira sa motor function, maaaring kinakailangan ang rehabilitasyon at physical therapy upang mapabuti ang motor skills at iba pang functions.

Regular Follow-up Appointments

Ang regular na pagsusuri at follow-up appointments sa doktor ay mahalaga upang masigurong maayos ang recovery ng pasyente at ma-monitor ang anumang potensyal na complications.

Mahalaga ang pagsunod ng pasyente sa mga tagubilin ng doktor at ng medical team. Ang pangangalaga pagkatapos ng brain surgery ay isang malikhaing proseso na inaayos depende sa pangangailangan ng bawat pasyente.

Philhealth para sa Brain Surgery

Ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ay nagbibigay ng health insurance coverage para sa iba’t ibang uri ng medical procedures, kasama na ang brain surgery o neurosurgery.

Narito ang ilang mahahalagang impormasyon ukol dito:

Coverage Eligibility

Ang mga miyembro ng PhilHealth na aktibo at updated ang kanilang kontribusyon ay karaniwang eligible para sa mga benepisyong medikal, kabilang ang neurosurgery.

Pre-authorization o Pre-evaluation

Sa ilalim ng ilang kondisyon, maaaring kinakailangan ang pre-authorization o pre-evaluation mula sa PhilHealth bago ang scheduled na brain surgery. Ito ay isang hakbang para masigurong sakop ng PhilHealth ang gastos.

Member Eligibility

Ang isang miyembro ng PhilHealth ay dapat na eligible at aktibo ang kanilang membership upang makuha ang benepisyo para sa brain surgery.

Reimbursement Process

Ang ospital na isinasagawa ang brain surgery ay dapat mag-submit ng mga kaukulang dokumento sa PhilHealth para sa reimbursement. Maaaring ibawas ang halaga ng PhilHealth sa kabuuang hospital bill.

Direct Filing o Reimbursement

Maaaring may mga ospital na direktang nangangasiwa ng PhilHealth claims, kung saan hindi na kailangan ng pasyente na magbayad ng buong halaga. Sa ibang kaso, maaaring magbayad muna ang pasyente at i-reimburse ang halaga mula sa PhilHealth.

Case Rates

Ang PhilHealth ay nagpapatupad ng case rates para sa iba’t ibang uri ng medical procedures, kabilang ang neurosurgery. Ang case rates ay itinatakda ng PhilHealth at ito ang basehan para sa reimbursement.

Obligations of the Member

Ang miyembro ng PhilHealth ay dapat sumunod sa mga alituntunin ng ahensya at siguruhing maipasa ang mga kinakailangang dokumento para sa reimbursement.

Mahalaga ang makipag-ugnayan sa PhilHealth at sa ospital upang malaman ang eksaktong hakbang na kinakailangan gawin bago, during, at pagkatapos ng brain surgery. Ang impormasyong ito ay maaaring mabago depende sa kasalukuyang patakaran ng PhilHealth, kaya’t mahalaga ang regular na pag-check ng kanilang website o pakikipag-ugnayan sa kanilang opisina para sa pinakabagong updates.

Iba pang mga Babasahin

Magkano ang Pregnancy Test

Magkano ang Check up sa Puso

Magkano ang Laryngoscopy

Magkano ang Check up sa ENT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *