June 21, 2024

Magkano ang Hearing Test

Spread the love

Ang hearing test, o pagsusuri sa pandinig, ay isang proseso ng pagsusuri sa kakayahan ng isang tao na marinig. Ito ay isinasagawa upang matukoy ang antas ng pandinig ng isang tao at upang malaman kung mayroon siyang anumang problema sa pandinig. Ang pagsusuring ito ay maaaring isagawa ng isang audiologist, isang propesyunal na espesyalista sa pandinig.

Ibat-ibang Uri ng Hearing Test

Narito ang ilang pangunahing uri ng hearing test:

Pure-Tone Audiometry

Ito ang pinakakaraniwang pagsusuri sa pandinig. Ginagamit ang mga earphones at isang audiometer upang sukatin ang kakayahang marinig ng pasyente sa iba’t ibang tono o pitch. Ang resulta ay ipinapakita sa isang audiogram.

Speech Audiometry

Ito ay isang pagsusuri kung saan sinusukat ang kakayahang marinig ng pasyente ng mga pagsasalita. Ang pasyente ay hinihikayat na makinig sa mga salita sa iba’t ibang antas ng ingay.

Tympanometry

Isang pagsusuri na nagmamarka ng pag-andar ng tympanic membrane o eardrum. Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kakayahan ng eustachian tube na magbigay ng hangin sa tenga at sa kondisyon ng middle ear.

Otoacoustic Emissions (OAE) Test

Ito ay isang pagsusuri na sumusuri sa mga tunog na likha ng malulusog na inner ear cells kapag inirerelease ang marahil na tunog mula sa isang mikropono patungo sa tenga.

Auditory Brainstem Response (ABR) Test

Isang pagsusuri na sumusuri sa sagot ng utak sa mga tunog. Ito ay maaaring gamitin upang suriin ang mga isyu sa pandinig mula sa tenga patungo sa utak.

Ang mga pagsusuring ito ay maaaring makatulong na matukoy ang sanhi ng anumang problema sa pandinig at magbigay ng impormasyon para sa tamang plano ng paggamot o rehabilitasyon. Kung mayroon kang alinman sa mga sintomas ng problema sa pandinig, isang hearing test ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon upang mapabuti ang iyong kalusugan sa pandinig.

Magkano ang Hearing Test sa Pilipinas?

Depende sa type ng hearing test na gagawin ang presyo nito sa Pilipinas ay nasa Php500- Php1,500.

Mga Hospitals na may Hearing Test

Sa Pilipinas, maraming ospital at klinika ang nag-aalok ng hearing test o pagsusuri sa pandinig. Narito ang ilan sa mga kilalang ospital na maaaring magkaroon ng serbisyong ito:

Philippine General Hospital (PGH)– Address: Taft Avenue, Ermita, Manila

St. Luke’s Medical Center – Address: Bonifacio Global City, Taguig City , E. Rodriguez Sr. Avenue, Quezon City

Makati Medical Center – Address: 2 Amorsolo Street, Makati City

The Medical City – Address: Ortigas Avenue, Pasig City

Asian Hospital and Medical Center – Address: Civic Drive, Filinvest Corporate City, Muntinlupa City

Manila Doctors Hospital – Address: United Nations Avenue, Ermita, Manila

Cardinal Santos Medical Center – Address: Wilson Street, Greenhills West, San Juan City

Veterans Memorial Medical Center (VMMC) – Address: North Avenue, Diliman, Quezon City

Lung Center of the Philippines – Address: Quezon Avenue, Quezon City

National Kidney and Transplant Institute (NKTI) – Address: East Avenue, Quezon City

Tandaan na maaaring magbago ang availability ng hearing test sa bawat ospital, at maaaring kailangan mong mag-set ng appointment bago pumunta. Maari mo ring tawagan ang kanilang opisina o bisitahin ang kanilang opisyal na website para sa karagdagang impormasyon at kumpirmasyon.

Mga sakit na maaring makita sa Hearing Test


Ang hearing test ay maaaring magbigay ng impormasyon ukol sa ilalim na kondisyon o mga sakit sa pandinig. Narito ang ilang mga sakit o kondisyon na maaaring makita sa pamamagitan ng hearing test:

1. Hearing Loss (Pagkawala ng Pandinig)

Ang hearing test ay nagbibigay impormasyon tungkol sa antas ng pandinig ng isang tao. Maaaring makita ang iba’t ibang antas ng pagkawala ng pandinig, tulad ng mild, moderate, severe, o profound hearing loss.

2. Tinnitus

Ito ay isang kondisyon kung saan naririnig ng isang tao ang mga tunog na hindi galing sa labas na mundo. Ang tinnitus ay maaaring resulta ng iba’t ibang mga dahilan, at maaaring mabatid sa pamamagitan ng ilang mga pagsusuri sa pandinig.

3. Meniere’s Disease

Isa itong kondisyon na kung saan mayroong mga episodiko at bukas na hearing loss, tinnitus, at problema sa balanse. Ang hearing test ay maaaring magbigay ng impormasyon sa pangangalagang ito.

4. Otitis Media

Ito ay isang impeksiyon sa gitnang tenga na maaaring magdulot ng pagkawala ng pandinig, lalo na kung mayroong epekto sa mga middle ear structures.

5. Presbycusis

Ito ay ang natural na pagtanda ng pandinig. Ang hearing test ay maaaring makatulong na tuklasin ang mga bahagi ng pandinig na apektado ng presbycusis.

6. Acoustic Neuroma

Isa itong tumor na maaaring lumago sa nerve na responsable sa pandinig. Ang hearing test ay maaaring magsilbing bahagi ng diagnostic process para dito.

7. Auditory Processing Disorders

Ito ay mga kondisyon na nagdudulot ng problema sa pagsalin ng impormasyon sa utak mula sa mga tunog na narinig. Ang hearing test ay maaaring makatulong sa pag-identify ng mga isyu sa auditory processing.

8. Congenital Hearing Loss

Ito ay isang uri ng hearing loss na present mula sa kapanganakan. Ang mga pagsusuri sa pandinig ay maaaring gamitin upang tiyakin ang kondisyon ng pandinig ng isang sanggol o bata.

Ang mga ito ay ilan lamang sa maraming kondisyon na maaaring ma-detect o mapansin gamit ang hearing test. Mahalaga ang maaga at maayos na pagsuri sa pandinig upang mabigyan ng tamang pangangalaga ang mga taong may anumang problema sa pandinig.

FAQS – Ligtas ba ang Hearing Test?

Oo, ang hearing test ay isang ligtas na pagsusuri. Karaniwan, ito ay isinasagawa sa paraang hindi nakakasakit o nakakapinsala.

Iba pang mga Babasahin

Magkano ang Radiation Therapy

Magkano ang IVF para mabuntis

Magkano ang Sclerotherapy

Magkano ang Kidney Transplant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *