July 15, 2024

Magkano ang Physical Therapy

Spread the love

Ang physical therapy ay isang pang-medikal na larangan na may layunin na mapabuti, mapanumbalik, o mapanatili ang pisikal na kakayahan at kahusayan ng isang tao. Ito ay isinasagawa ng mga lisensiyadong physical therapist na may sapat na edukasyon at kasanayan sa larangan ng rehabilitasyon.

Mga Pangunahing Layunin at Aspeto ng Physical Therapy

Rehabilitasyon at Pagpapabuti ng Pagkilos

Isa sa pangunahing layunin ng physical therapy ay mapabuti ang pag-andar at pagkilos ng mga bahagi ng katawan na naapekto ng pinsala, karamdaman, o operasyon. Ito ay kasama ang pagpapalakas ng kalamnan, pagpapabuti ng flexibility, at iba pang aspeto ng pisikal na kakayahan.

Paggamot ng Sakit at Pamamaga

Ang physical therapy ay maaaring gamitin upang mabawasan ang sakit at pamamaga sa mga bahagi ng katawan na naapekto ng pinsala o kondisyon.

Rehabilitasyon Pagkatapos ng Pinsala o Operasyon

Matapos ang isang pinsala o operasyon, ang physical therapy ay maaaring kinakailangan upang matulungan ang pasyente na bumalik sa normal na pag-andar at gawain.

Pagpapabuti ng Postura at Pag-alis ng Pananakit

Ipinapakita ng physical therapy ang tamang postura at mga ehersisyo upang mapabuti ang postura at maibsan ang pananakit na nauugma sa maling pagkakatayo o pagkilos.

Pagtulong sa Mga Indibidwal na may Neurological Disorders

Para sa mga pasyente na may neurological disorders tulad ng stroke, spinal cord injury, o Parkinson’s disease, ang physical therapy ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng motor skills, mobility, at kahusayan sa pang-araw-araw na gawain.

Management ng Chronic Pain

Ang physical therapy ay maaaring isama sa plano ng pangangasiwa para sa mga taong may chronic pain, tulad ng sa likod, leeg, o iba pang bahagi ng katawan.

Edukasyon sa Self-Care

Binibigyan ng physical therapist ang kanilang mga pasyente ng edukasyon hinggil sa tamang pangangalaga sa sarili, kasama ang tamang ehersisyo at pag-iwas sa mga bagay na maaaring magdulot ng pinsala o pag-usbong ng sakit.

Pagtulong sa Pagbabalik-sa-Work o Pagbabalik-sa-Sport

Ang physical therapy ay maaaring magbigay ng suporta sa mga taong nais mabalik sa kanilang trabaho o sports matapos ang isang pinsala o operasyon.

FAQS – Mga Gawain na Makakatulong sa Physical Therapy

Pagsasanay sa Pagsusuri

Ito ay naglalaman ng mga pagtatasa sa kakayahan ng isang tao na gawin ang iba’t ibang kilos at galaw. Ang mga resulta ay maaaring gamitin upang bumuo ng isang personalized na plano ng rehabilitasyon.

Stretching Exercises (Pagsasanay sa Pagpapalambot)

Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong mapabuti ang flexibility ng mga kalamnan at joints. Maaring isagawa ito para maiwasan ang pagtutok o pangangalay.

Strengthening Exercises (Pagsasanay sa Pagsasanay)

Binubuo ang mga pagsasanay na naglalayong palakasin ang mga kalamnan. Ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng mga muscle groups na kailangan para sa normal na pag-andar ng katawan.

Cardiovascular Exercises (Pagsasanay sa Puso at Baga)

Ang mga aerobic exercises tulad ng walking, jogging, cycling, o swimming ay maaaring mapabuti ang kondisyon ng puso at baga, na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan.

Balancing Exercises (Pagsasanay sa Balanse)

Mahalaga ang mga pagsasanay na naglalayong mapabuti ang balanse, lalo na para sa mga taong may problema sa balanse o nagbabalik-loob mula sa pinsala.

Functional Movement Exercises (Pagsasanay sa Functional na Pagkilos)

Ina-address ang mga gawain sa pang-araw-araw na may kinalaman sa pag-akyat, pag-upo, at iba pang functional na pagkilos. Ito ay naglalayong mapabuti ang kakayahan ng pasyente na magtagumpay sa pang-araw-araw na gawain.

Pain Management Techniques (Teknikal sa Paghahandle ng Sakit)

Ito ay maaaring maglaman ng iba’t ibang mga teknik para sa pamamahagi ng sakit, tulad ng heat therapy, cold therapy, o iba pang modalities.

Education sa Self-Care (Pagsasanay sa Sariling Pangangalaga)

Binibigyan ng edukasyon ang pasyente hinggil sa mga tamang pagsasanay, tamang pamamahinga, at iba pang paraan ng self-care na maaaring gawin sa bahay.

Monitoring at Evaluation (Pagsusuri at Pagsusuri)

Ang regular na pagsusuri at pagsusuri ng progress ay mahalaga para masiguro na ang plano ng rehabilitasyon ay epektibo at maaaring baguhin ayon sa pangangailangan ng pasyente.

Motivational Support (Suporta sa Pagmu-move)

Ang positibong suporta at motibasyon mula sa physical therapist ay mahalaga para sa tagumpay ng rehabilitasyon. Ang regular na pakikipag-ugnayan ay maaaring magbigay inspirasyon at lakas ng loob sa pasyente.

Magkano ang Physical Therapy sa Pilipinas?

Ang presyo ng Physical Therapy kada sesyon sa Pilipinas ay maaaring umabot mula Php 600 hanggang Php 1,500 pesos kada session.. Ang eksaktong halaga ay depende sa iyong programa at bilang ng sesyon na kinakailangan ayon sa payo ng doktor.

Mga Government Hospitals na may Physical Therapy


Sa Pilipinas, maraming government hospitals ang nag-aalok ng serbisyong physical therapy. Narito ang ilan sa mga kilalang government hospitals na maaaring magkaroon ng physical therapy services.

Philippine General Hospital (PGH) – Address: Taft Avenue, Manila

Lung Center of the Philippines – Address: Quezon Avenue, Quezon City

National Kidney and Transplant Institute (NKTI) – Address: East Avenue, Quezon City

Jose R. Reyes Memorial Medical Center – Address: Rizal Avenue, Manila

Rizal Medical Center – Address: Pasig Boulevard, Pasig City

Amang Rodriguez Memorial Medical Center – Address: Sumulong Highway, Marikina City

Philippine Orthopedic Center (POC) – Address: Banawe Street, Quezon City

East Avenue Medical Center (EAMC) – Address: East Avenue, Quezon City

Quirino Memorial Medical Center (QMMC) – Address: Project 4, Quezon City

Ospital ng Makati – Address: Sampaguita Street, Makati City

Tandaan na ang availability ng physical therapy services ay maaaring magbago depende sa kondisyon ng ospital at kasalukuyang patakaran. Maari mong tawagan ang kanilang opisina o mag-check sa kanilang opisyal na website para sa karagdagang impormasyon at kumpirmasyon.

Ilang session meron ang Physical Therapy

Ang bilang ng sesyon ng physical therapy na kinakailangan ng isang tao ay maaaring mag-iba depende sa kanyang kondisyon, pangangailangan, at rekomendasyon ng kanyang doktor o physical therapist. Wala itong tiyak na bilang ng sesyon na naaangkop para sa lahat, at ito ay kadalasang inaayos batay sa mga sumusunod .

Uri ng Kondisyon o Pinsala

Ang uri at kalubhaan ng kondisyon o pinsala ng pasyente ay malaking bahagi ng pagtukoy kung gaano karaming sesyon ang kinakailangan. Ang mas komplikadong mga kaso o mga pangangailangang mas mahaba ang rehabilitasyon ay maaaring magrequire ng mas maraming sesyon.

Layunin ng Rehabilitasyon

Kung ang layunin ay mapabuti lamang ang kakayahan ng isang tao na magalaw o magtagumpay sa pang-araw-araw na gawain, maaaring mas kaunting sesyon ang kinakailangan kumpara sa mga kaso ng post-surgical rehabilitation o masusing pinsala.

Pagsunod ng Pasyente

Ang regular na pag-attend ng pasyente sa mga sesyon ng physical therapy ay naglalaro ng malaking bahagi sa epektibong rehabilitasyon. Ang pagiging aktibo at masigla sa pagtupad ng exercises at mga direktiba ng physical therapist ay nagbibigay daan sa mas mabilis na pag-unlad.

Kasalukuyang Kalagayan ng Pasyente

Ang general health at kalagayan ng pasyente ay maaaring makaapekto sa kanyang kakayahan na sumailalim sa regular na sesyon ng physical therapy. Ang mga komorbidong kondisyon o pangkalahatang kalusugan ay maaaring maging dahilan upang itadhana ang bilang ng sesyon.

Pamumuno ng Doktor at Physical Therapist

Ang doktor at physical therapist ay nagtutulungan upang itakda ang plano ng rehabilitasyon, kabilang ang bilang ng sesyon. Ito ay batay sa kanilang evaluasyon sa kondisyon ng pasyente at ang pangangailangan nito.

Iba pang mga Babasahin

Magkano ang Prostate Laser Surgery

Magkano ang ACL Surgery

Magkano ang Retinal Detachment Surgery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *