February 24, 2024

Magkano ang Allergy Test

Ang allergy test ay isang pagsusuri o proseso na isinasagawa upang tuklasin ang mga substansiya o allergen na maaaring magdulot ng reaksyon sa katawan ng isang tao. Ang mga reaksyon sa allergy ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang sintomas, …