July 15, 2024

Magkano ang Pregnancy Test

Ang pregnancy test ay isang pagsusuri o patakaran na isinasagawa upang malaman kung ang isang babae ay buntis o hindi. Karaniwang ginagamit ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa ihi ng babae upang matukoy ang pag-iral ng hormone na tinatawag na human chorionic gonadotropin (hCG). Ang hCG ay isang hormone na nagbibigay ng signal sa katawan ng babae na may nabubuo na na embryo at nagdudulot ng mga pagbabago sa katawan na nagpapatunay ng pagbubuntis.

Magkano ang Chemotherapy

Ang chemotherapy ay isang medikal na paraan ng panggagamot na gumagamit ng mga kemikal o gamot upang labanan at pigilan ang paglaki at pagbibilang ng mga cancer cells. Ito ay isang pangunahing paraan ng paggamot para sa maraming uri ng cancer. Ang layunin ng chemotherapy ay mapabagsak o patayin ang cancer cells at kontrolin ang kanilang pagdami.

Magkano ang Drug test

Ang drug test ay isang pagsusuri na isinasagawa upang tuklasin ang presensya o kawalan ng ilang uri ng droga o kemikal sa katawan ng isang tao. Ito ay kadalasang ginagamit sa iba’t ibang larangan, tulad ng trabaho, edukasyon, at sports, upang tiyakin ang kaligtasan, seguridad, o kahusayan. May iba’t ibang mga uri ng drug test, at maaaring ito ay maging bahagi ng pangkaraniwang pagsusuri ng katawan o isang espesyal na pagsusuri batay sa pangangailangan.

Magkano ang Allergy Test

Ang allergy test ay isang pagsusuri o proseso na isinasagawa upang tuklasin ang mga substansiya o allergen na maaaring magdulot ng reaksyon sa katawan ng isang tao. Ang mga reaksyon sa allergy ay maaaring maging sanhi ng iba’t ibang sintomas, tulad ng pangangati, pamamaga, ubo, sipon, hirap sa paghinga, o mas malubhang mga reaksyon tulad ng anaphylaxis.